ACT in Actie
Training & Opleiding
Wat is ACT?
Werkt ACT?
ACT in Actie
Over de Trainer
Home

Welkom op de website van ACT in Actie!

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie
in de psychologie. Deze therapie kan je helpen om op een handigere manier om te gaan met
je obstakels (Acceptance), zodat hier niet steeds in vastloopt en je je zo kunt blijven bezig
houden met de meer waardevolle dingen in je leven (Commitment). ACT is een evidence
based psychotherapie, met een degelijke wetenschappelijke onderbouwing.

ACT voor jezelf
ACT in Actie biedt zowel individuele ACT-training als persoonlijke begeleiding aan op basis van
ACT. De individuele ACT-training is gericht op de ontwikkeling van concrete vaardigheden om
beter om te kunnen gaan met vervelende gedachten, gevoelens of gewaarwordingen die je
in de weg kunnen zitten. Tevens word je in deze training gestimuleerd kritisch te kijken naar
je leven en te onderzoeken wat er nu écht toe doet in jouw leven en op basis hiervan actie te
ondernemen; ACT in Actie! De individuele begeleiding kan eveneens worden ingezet om op basis
van ACT meer grip te krijgen op problemen waarmee je worstelt. Ook kun je deze gebruiken in
het kader van persoonlijke ontwikkeling en verdieping; om zo jezelf beter te leren kennen.

ACT voor professionals
Daarnaast biedt ACT in Actie ook scholing voor professionals aan op het gebied van ACT. Middels lezingen kan er kennis worden gemaakt met deze prikkelende therapievorm. De ervaringsgerichte workshops hebben als doel de professionals praktijkervaring op te laten doen met verschillende ACT-componenten om na afloop verschillende ACT-technieken te kunnen toepassen in de eigen werksfeer. ACT in Actie biedt tenslotte ook een geaccrediteerde ACT-opleiding voor professionals aan. De ACT-opleiding, workshops en lezingen zullen worden verzorgd door een ervaren ACT-trainer; een praktiserend psycholoog die tevens als onderzoeker verbonden is aan de Universiteit van Maastricht.

ACT for free
De ACT-gemeenschap is een open community waar kennis en kunde zoveel mogelijk worden gedeeld. Ook ACT in Actie probeert hier een bijdrage aan te leveren door ACT-materiaal (oefeningen, metaforen & informatiebrochures) vrij beschikbaar te stellen, alsook de meest gangbare ACT-vragenlijsten online beschikbaar te maken. We willen je dan ook van harte uitnodigen een kijkje te nemen!HomeFor YouProfessionalsDownloadsTime to ACT!ZelftestContact